World Economic Forum gaat voor blockchain

Distributed Ledger Technology (DLT), beter bekend als blockchain, heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de infrastructuur en netwerken van financiële, investerings- en verzekeringstechnologie. Het zal een van de fundamenten vormen van "de volgende generatie infrastructuur voor financiële diensten", zegt het World Economic Forum (WEF) in een nieuw rapport.

De WEF brengt politieke en zakelijke leiders samen om zich te concentreren op mondiale kwesties zoals technologische veranderingen.

+ Ook op Network World: Blockchain: je hebt vragen; we hebben antwoorden +

De onpartijdige instelling zegt dat de toekomst van de financiële infrastructuur blockchain zal omvatten en meent dat 80 procent van de banken tegen 2017 DLT-projecten zal starten. Het beweert ook dat meer dan 90 centrale banken nu betrokken zijn bij blockchain-discussies. Centrale banken zijn nationale banken die valuta uitgeven en het nationale fiscale beleid bepalen. Vierentwintig landen investeren ook in de technologie, zegt het.

WEF heeft zijn bevindingen gebaseerd op vijf wereldwijde workshops met 200 belanghebbenden, waaronder marktleiders.

Het instituut zegt dat vereenvoudiging, efficiëntie, risicovermindering, snellere afwikkeling, transparantie van liquiditeit waardoor veiliger risico's kunnen worden genomen en fraudebeperking de belangrijkste drijfveren zijn in de nieuwe technologie.

Blockchain gebruikt

Blockchain is een niet-gecentraliseerd gedistribueerd grootboek met tijdstempelblokken van transacties. De lijst met records is beveiligd en vermoedelijk onvervalsbaar. Ik schreef vorige maand over een cloud blockchain-gebaseerd bankbesturingssysteem. Sommigen zeggen dat blockchain goed zou zijn voor het beveiligen van het IoT en voor het verminderen van fraude bij verkiezingen.

Stemmen is inderdaad een gebied waarop het WEF bullish is geworden. Stemmen bij volmacht wordt gebruikt bij beleggingsbeheer en is waar aandeelhouders bij afwezigheid stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Het WEF-rapport (pdf) zegt dat DLT-gebruik daar de responspercentages kan verbeteren, transparantie kan bieden en stemmen kan valideren via slimme contracten, naast andere voordelen.

Die computerprotocollen, slimme contracten genoemd, draaien op netwerken en kunnen automatisch met elkaar verzoenen - investeerders zouden niet 'meer stemmen kunnen uitbrengen dan de aandelen die ze bezitten'. En investeringsbeheer in het algemeen zou kunnen profiteren van DLT door geautomatiseerde compliance.

Een snellere en nauwkeurigere naleving, die automatisch wordt uitgevoerd, kan een belangrijk gebruik zijn voor blockchain. Onveranderlijke of in steen gehouwen gegevensbronnen betekent dat er maar één set boeken of één 'versie van de waarheid' is.

Verzekering is een andere branche die volgens WEF DLT zou kunnen gebruiken. Zelfuitvoerende slimme contracten zouden de verwerking van claims kunnen automatiseren en de uitvoering van overeenkomsten afdwingen. Historische verzekeringsclaims, opgeslagen in een via een netwerk gedistribueerd grootboek, zouden transparantie bieden in valse claims en acceptaties.

Die transparantie is een van de meest verleidelijke elementen van DLT. Afwijkingen in gegevens worden gemakkelijk te herkennen omdat de realtime gegevens openlijk beschikbaar zijn voor gebruikers om ernaar te zoeken.

Deposito's en leningen zijn een ander gebied waarop het WEF zich richt. Het zegt dat de implementatie van DLT bij het schrijven van leningen "de realtime goedkeuring van financiële documenten zou kunnen vergemakkelijken" en dat zou "een snellere afwikkeling mogelijk maken".

Hoewel de WEF over het algemeen pro DLT is, maakt het ook een beetje een voorbehoud, zoals je zou verwachten van een wereldwijde stichting met veel spelers:

"DLT is een van de vele transformerende nieuwe technologieën die de toekomstige financiële diensteninfrastructuur zullen vormgeven en die moeten worden gezien als onderdeel van een gereedschapskist", zegt het WEF..

Andere tools in die doos zijn onder meer biometrie, cloud computing, cognitieve computing, machine learning en voorspellende analyses, quantum computing en robotica, zegt het rapport..

Word lid van de Network World-gemeenschappen op Facebook en LinkedIn om commentaar te geven op onderwerpen die voorop staan.